O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

środa, 19 października 2011

Trambaj nazwany kąstekiem.

Oberzarłem się ślecia scebulą i w oliwje a nato kruwki scherbatą i do pjero pszyszłem do jakiegoś takiego rozumu.
Scałego dzienia to po prawdzie namniej meńczonce było zakupywanie towaruw w karakteże tołaletowym jak mydło oras nowy gżebień oras pasta Kolgejt Wite Pałer u Wensiorkowej. Nażekła mi za durzo o wontrobie i że Esonsjale Forde nie pomaga za grosz i że dla niej ratunkiem pszyczep nowej wontroby i że ma taką zmarskoś że czustka profesorowej żony to pszy tym mały pypejć. I to wszysko na akurant w tę czas jak curka ją opuściła dla chłopa.
Na to pszyszła ta animiwizatorka ot kultury. Co ma na imnienie Porzena. Lecz muwi żeby jej muwić Porzęka. Ot mniejsca dała mi buzi w polik bogdysz takie są żwyczaje w kurtuże dzisiej. Jak jusz pogadamy to ot nastempny raz zaszwe buzi aco nawet to dwa razy jak są dwa poliki. Muwi poczekaj Boł, bogdysz tak muwi do mię chodziasz nielubie, Boł, to pudziemy razem tylko kupję potpaski. 
Szlimyśmy tęczas a Porzęka opowjadała mnie o kultuże tych czasuw co są. W tej kultuże sie roschodzi oto że niestarcza robić jakołś sztuke czyto obras czyto utwur muzykowy czyto film ot rerzysera czy komurkowy jak Sebka. Na do mniast roschodzi sie o zebjory, rospjory i kąsteki. Nalerzy umnieć zbrać do kupy jedne sztuki i poczynić z nich fezdibal. Ine sztuki morzna tesz rozbrać na mjejsze i poczynić zez nich warszdaty.
Dla napszykladu Porzęka ma dume ze swego prodżektu Filmowy Trambaj Nocny. W tym prodżekcie w trambaju bes całą noc idą wyśwjecane filmy co kedyś byli znane i wjelkie kino śwjatowe i jakeśtam nagrodzenia jak Oskar. Lecz dzieńki prodżektowi Porzęki luckoś doszczega w nich nowe dowardości bogdysz trambaj nadawa tym filmom nowy kąstek. I jusz nic nie jes tak samo a Porzęka jes aco na wet to wieńksiejsza ot rerzysera i tych drugich co robili pszy tych filmach bogdysz Porzęka robi krok wpszut. Krok za poza zakużoną i zanudzoną sale kinową. Krok wew luckoś. Wienc jak zespuł zagra na śnietniku to oczszyma nowy kąstek, a jak dzieciaki skończą stajcem w Domie Kultury na Dworcowej lecz pujdą na ulice Małomniejską i tam potajczą pośrut ruchu samochoduw na Kościeżyne to oczszymają nowe kąsteki i urodzi sie stego sztuka anie jakeś tam rzałosne podryżki. 
Na podkaliźmy profesora co sondziłem isz jes na moje szczejście bo żeisz powje mi jakeś drugie zdanie na pot pore. A profesor w inszym szale. Bogdysz oczadziło jego osobe zupełnie w całkowitości pszes pszycisk ot bełinga. Jak sie dostał do wjadomości o tamtym pilocie co z pasendżerami zrobił puł beczki w Japojskim kraju to za pragnoł tylko tego. I do Porzęki czy nie załuwarza że isz to nowy kąstek dla podrurzych potniebowych i że to naprawdziwjejsza sztuka, że to sam ardyz i że jego profesora mażenie jest ot teras poczynić takiego kepeninga ardystycznego lecz bełing jusz zajenty no to morze zez rakietą. Tu jeich obuściłem gdysz pokronżyli się we wymowje i planie wielkiej sztuki i skont na to piniondze.
Chyba pożuce kulture jak jej wogle nie wyrozumniam. Wogle.Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...