O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Rzagrożenie Kobjet 2012

Dostompiłem a wansu wew monitorniku do firmy sjeszcze wiencej do pilnowania i teras nareście mjej jestem w domu jak wiencej. Tam dzie w tęczas niebyło mi źle aco na wet to i dobże. Lecz jak jusz uznałem siebie za człońka życia mniastowego to lepjej być wiencej w ućciwej robocie jak unas w domu.
Napszud co, to profesory znowu w udrach. Profesorowa żona wew tej swojej pszekszczonej wieże anarchi poczyniła na Małomniejskiej dymonstracje za dyzregulancją za wodową. Chodziła stransbarętem że karzdy morze pozostać pilotarzem bełinga i że ona pozostanie.
Nato profesora krwia swysokiego ciśnienia zalała. Poduk jego osoby to wogle nik nie ma doś dobrych klawifiksacji na dowodzenie bełingami w tym kraju a roschodzi się o Polskę. Natą okazje podarował jej wionzankę na dziej kobjet (8 marca) z czarną stonrzeczką i napisaniem: Ostatnie porzegnanie.
W tęczas profesorowę żonę krwia zalała bogdysz jedno co nie stroreruje nigdy pszenigdy to brak szacunku dla kobjety sęsu żona. Chodziłem takimi drużkami żeby rzadne s nich nie napotknąć bogdysz jusz nie mniałem głowy do wysuchiwania tych wszyskich treści.
Ras siedziałem cicho i udawałem że nie siedze wogle, znaczy sie że poszłem dzieś luptesz jeszcze niepszyszłem asz tu walenie do dżwi. A to Ewelina że wiem że tam jesteś i otwusz Boraks błagam i prosze. To otwożyłem za nimby mię profesorswo zwonchało.
A Ewelina do mię splecakiem że teras u mię beńdzie mnieszkać. Dorobją mię do siwości te sonsiady. Luptesz do łysości.
Ewelina muwi, że matka bizmesmenowa komurkowa zapoczszebowała mleka luckiego do powczymania urody swego organizmu rzewnencznego. Jak porodziła dwa lata do tyłu nazat tego małego szterech inion Lecha Ejcz Dżej Osmęta to mu cycka nie dawała żeby sobje nie wyciongnońć. Teras dowjedziała sie jakieś badanie nałkowe że umywanie luckiej tważy w luckim mleku daje rezuldaty w poziomnie szoku i zapragnoła sie cała nacierać tym mlekiem. Istej pszyczyny Ewelina ma i to zaras pszestać robić wew salonie skomurkami lecz wejś w cionrze i potym mnieć mleko dla matki. A dziecko beńdzie do zabawy dla Lecha Ejcz Dżej Osmęta, ktury utszeszcza na zajeńcia kunkfu lecz tylko dwa razy na tydziej a to zbyt za mało. Zarobek dla Eweliny beńdzie stego czszy tysie na mniesionc, winkt i opierdunek, a na studja itak za gupia. No rzal mi tej Eweliny lecz jak mam młodą dziewczyne pszygarniać jak karzdy wie że jestem pies na miłoś rzycia i repuntancje by sobje zaszargneła na ament na całej Orunji.
Na ostatek tych wniadomości dołorze że napotknełem się na tamtą Jurate co mnie kiedyś obżydziła zwionzanie sie z Mery Dżejn.
Jurata mniała wrogowy wyras oczuw jak za karzdy ras i skoniecznością we mię wmuszała taką pszypinkę Bespieczejswo Kobjet 2012. Bo roschodzi sie jej oto że kobjety bendą w żagrożeniu na stadiumach i wobok, bogdysz Erło powodywa zrost tesdosteronu i wtęczas faceci muwią brzytkie wyrazy do kobjet co siedzą obok na kszesełku oras zachcają ich z gwałcać aco na wet to i szturać z łokiecia. Nieustempywają tesz mniejs wew komuninkancji mniejskiej. Niechciałem tego słuchać bogdysz ot Juraty za karzdy ras czuć że nie posiada dyzodorantu i niezapszyjennie sie z jej osobą kąserwuje. Lecz była napasliwą i wyzywała mię ot produsętuw tesdosteronu ot paczszenia na piłke. 
Lubje na piłke popaczszyć wiadomo. Lecz do Erło jestem nastosunkowany napszeciw bogdysz nie lubje jak mię kto rucha bes zgody. I niemoge paczszeć jak sie narut cieszy z koralikuw i lusterkuw ot Ułefa i się wpendza w rujine za nim pszyjedzie chodź jeden zagraniczny piłkaż na naszą ziemnie. Za giniemy jak Indiany. Martwje sie tesz że zaginą kobjety za nim ktura mię zechce.

P.S. Do Chorche Raula pszychodzi miećwieć i wyrzera wszyskie śnieci. Podobniesz sturbował Jana Oziomka ze Zadwarnicy. Chorche Raul muwi że to i tak lepsze jak mniasto. Ja ciongle niewiem.


środa, 15 lutego 2012

Morze lepiej jakby ja mniał futro zamnias bladej skury.

Kurka na warcie jak ja się nie podmięszczam za nic zanic do tej sywilinzasji. Powiniem by był bym pozostać tronglodystą. Luptesz pustelnicowym dziadem chodź nie stolatnim. Luptesz pielgżymikiem ascadysdą. Wogle beżrzycia wew tym uspucześnieniu. Znaczy się zez rzyciem lecz z dalekiego zdala ot sywilinzasji.
Powruciłem dopjeroco ot Chorche Raula. Prosto ot jego prostego życia. Bes indernetu oras bes teleotbniornika. Radjo mnieliśmy lecz niechciało sie załończać. Samogon, sklep opjazdowy jak dojedzie, ser owjeczy. I dymanie do Lutowiskuw jak sie chce dymania. Znaczy się jak Chorche chce bogdysz ja to wcionsz i wcionsz nie umniem otrzegnać ot umyślunku nadzieji na miłoś rzycia. A Chorche Raul po wjada na co mię baba na głowe. Zapłace ućciwje Iręce to mam spokuj na tygodnie, ustedes Doąkichote Boraks, po wjada. Morze i jestem. Amorze Chorche się z Iręką obrzeni i wtęczas sie beńdzie wymondżał. Bogdysz to dobra dziewucha jes tyleże kurew.
Wzieńcie sie w podrusz tą razą rospoczneło się ot dostarczenia profesorowej do jednego magika doktora ot refluksuw. Profesorowa rzarzońdziła, że isz jusz nie chce mnieć koślawych nuk na dole tylko wdworne buciki wkładywać. To skoniec skojcuw powjozłem jej osobę w poznajskie do tego Psześmnierowa na operancje a powrucić mniała z jakołś kolerzanką co jusz tam też zaoperowana na ament.
Bez całą drogę nic tylko sie na polityke wyrzalała że pozostała wykożyszczona i wyzdradzona popszes politykuw jak Obana luptesz Komoroski. Żeisz zadarmo im dała swuj inektłaliz, duszę i trochę ciała. Że niema nikogo do uwieżenia i komu ja wieże. To muwje że w sęsie polityki to nikomu za pugrosza ani. To ona jaki jes muj poglont. To ja że nawjeńcej to chyba anarchizmowy. To ona że jak powruci do domoswa to poszuka o tym anarchiźnie.
Wymeńczył mię ten jaskot bez tyle godzin i pomyśliłem, że jusz lepiej wew te Bieszczady jak kedyś w zimnie byłem u Chorcha. Nawet Borzenarodzenie niech tam spendze. Itak poczyniłem. Ito było dobre.
Teras nato nias nie moge sie dostosunkować do rzycia w mniescie. Profesorowa chodzi bes refluksuw jak panienka tylkorze co to wew masce Gajafoksa i śpi tesz zamaskowana i poprosiła mię na ciasto ażeby mię wudrorznić w akty o kture teras chodzi.
Ide bo profesor jakiś chudy i mię prosił ażebym nie otmawniał. To idę.

Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...