O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

sobota, 19 listopada 2011

Rykolirygdando

Wziełem i napisałem te tykdando co Luc w Tefałen24 tykdował. Posondzam isz niebyło wielkiej trutności leczco toże sie rzadnej kupy nie czszyma. Kąpletnie. Iwogle niepolskie wyrasy i jeszcze wiensej suw niepopolskich. Jetnakrze niewymondrzałem siebie lecz zapisałem całe i nie poszło najźlej aco na wet to całkiem nie źle. Tak:

Do prawmy miriardy kordy ana wet morze chipchoptłani.
Pszekszta szykuje zras, wkłonie je jak tuczenia gril. Jagto? Wbrut muchymory  daje Pekape do podrurznych kwintal a ja garnek śjerzych sielaw wbujam jak Egicjanin.
Cipożon dni...  Dam ci super żont w ubustwje, a Brejtram ujcie chorym w kszak i Dżoni N. w garasz i na chojne. Ma zawsze macosze co śpi na jawnie.
Nadnie blachy ożechy żawożę. Zło ma w sobje jak buc brwi, kiwa mami wąsz, rządło wąsz.
A ja: muw co rzec, kobiet na garby zgiń kto kłamieje w ciąrzy. Tego to zban, szynko, kawo, żeby szczyl wyżłopił s szykom krwi bo jagrzeby to tak lekcje uważyć leniwy pruk s wystrużki drwi.
Wtę prsł. Uw jest mi droszy nisz kąsleża kwit, nisz wpiłce gole Cidki i Babyjagi mit jak mit.
Kikiriki! Mirzdży łach to jak w siwini kwik, jak po pujściu z babci pipkik i bikbit w rzołonku i naleśnik.  
Zło wewjelu okrutnie tostoster pli i gnembi. Żona gleńdzią i mielą jak metrem. Pażyła mi jaje ot renki.
Niejestem arie lubjelą, brutnieje też lecz guwnie do pitupentli, rzatkoby ini szrosz czarowania wendlin.
Nietoczymywanie suw jak u Ryny Stench łyk Was wsobie kębi i kowerecja sieszbi jak tront bloki gnembi. To mię mli.
Swe chasła wasz wienc jak chantle bo to chłop, sztoś nieprentki.
Tak raj jerzy, myślonc takisz, wnoc ras pszekszto wsze rzałuważył na raz dwa marsjajskie krengi. Tedy UFOlut wyszet wszy za chaszczy. Ma jondre z kresz żek
(jak to jes popolsku to ja chybarze jestem ot inszego kraju zupełnie całkiem) im pszez wy czeszczone szczeńki: Dziciejecie i dziciejecie, fasfut, meta, to nibeł kot, chendorzenia jęki. Ksicie się i pnicie lecz tylko słoności smaki miłość zna. Stwor Łużniowa sody onych wedlin.

Szczeszcie suw jak struszki i tego Beemwu. Nie dzisieszerze.

czwartek, 10 listopada 2011

Dzie Wensiorkowa niemorze tam profesorową namuwi.

Zato nareście w klacce troche sie znormalniło. Ta Porzęka jusz otleciała. Pszyznaje, durzo wew tym zasugi Wensiorkowej. Bogdysz ona nie ma otpornienia na kogos kraktowanie jej osoby zgury. A Porzęka tylko do niej zgury i zgury.
To sie Wensiorkowa wynerwiła i poszepła profesorowej małyrzonce że profesor się z animiwizytorką Porzęką prowadza popod wurku, ato zakrwawa na romans.
To sie profesorowa wynerwiła i poszepła popjersze sonsiadowi z dołu apo drugie w Użejdzie Mniasta jakeś słowa żeby Porzęka nie zobaczyła załamanego centa na swoją kąstekową kulture. Profesorowy suchają bogdysz ona jes szyszka na naszym uniserwitecie ot polskiego. Chociasz amerykanka.
Kutnia była u profesorswa fest. Na mniejscu profesora jakgdyby nie byłby siwy i łysy to bym opsiwiał i ołysiał. Lecz teras mają jusz zgodzenie bogdysz akurat co to ta Wrona wylondowała na bżuchu i profesora znowu biorą na pogawentki ato do Pamorany ato do Tefałena24 ato do Posatnius ato do Dzienika Batyckiego i sie wymondrza o bełingach.
U sonsiada z dołu tesz była niegorszejsza awęturka. Porzęka spakowała czszy waliski na kułkach i poszedła wew śjat siać kulturę. Muwiła że ma wdupie takie zadupie jak u nas. Nadodatek ma teras oszalony nowy prodżek a jes nim zajebisty polski koleś Nikorej co ma mega teksty z jakejś starej rzytności ale na takim czasie że szok. Porzęka do swojego prodżektu weźnie Negrala oras Karolka oras swoje otkrycie młodego koleszke co huligani na Lechji i zrobi z nimi swuj arłtorski prodżek a beńdzie nim taka zarypista szokowo naczasie rozmowa czy raczej ostre pszy srywki bizmesmena, ksiendza oras szamożondowca i to wszysko ten Nikorej w starej rzytności wymyślunkował tylkoże musiało tyle lat zaczekać na prodżek Porzęki. Apotym to jusz poszedła ztymi waliskami.
Jak wyżucałem plastiki po sergęgrowaniu to pszywluk sie Sebek pokucony z matką o cośtam. Powiedział że chwilowo wali jego ekologja oras kreńcenie filmikuw oras brejdens. Powiedział że teras ma rosmyślenie wkierunku na połezję luptesz filozwoje. Na w dodatku ma jusz pierszą myś a jes nią: Bajzel jes widzialny a pożondek zawsze nie.
Wew tym ogulnym zaspokojnieniu podaje utwur co poleca Bryleski Rober ot swojej curki zespołu.

środa, 9 listopada 2011

Praca pszy postawje, czy li jak ot śjadania nałuczyć Polaka o sztuce.

W dniu wczorajszejszym jak szłem z nocki, to na pordierni u pani Chelęki jak za karzdy ras był załończony teleotbiornik stelewizją śmiadaniową. Stego dostałem do wjedzy o dramacie syrjalu kturego wyznają Polaki i gdzie gra Wichura tylkoże nie wew munduże i jusz niemłody. Lecz stary.
W teleotbiorniku pani Chelęki pszemawjała wielka aktorka, która poszła na śmnierć dobrej woli arzeby stompić do inszego syrjalu co jej da zycie wieczniejsze. Ta aktorka jes tesz spesjalistką ot Papierzów oraz jak dziej śjęnty śjeńcić i z marwych postanie jak ament wew pacieżu. Aco nawet to pszy boku inszego wielkiego aktora Domka Karolka, ktury zamacnia swoją osobą kurtule Polskiego kraju gdysz kreńci syrjale mysjonarskie, filmy, komędie oras teatr wjelki. Syrjale są o wardościach rodziny luptesz o prawdzie rokędrola luptesz o prostych gupkach lecz ich tesz nie wolno na deptywać bogysz to stwożenia Boskie. Filmy robi niewjem jakie ale jeden w mniesionc. To dwanaście na rok. Chelęka mi mówiła. Zatym filmem zaśnieca polską kurtule arzeby mniała bogastwo kultury nieniejsze jak Chindje. Komędji morze poczynić jeszcze wiencej, bogdysz luckoś zapłaci za bilet 50 zydla arzeby zobaczyć jego gembe, że taka śnieszna oras z jeden wygup, no morze goły pudupek i cycek i jeszcze rzeby się ktoś wywalił. Wew tych filmach komędiach naszmnieszniejsze jes to jak grają aktory co umią a udają że nie umią jak dla na pszykładu Wrycz Adam. Asz wreszcie Domasz Karolek stego wszyskiego zakupił sobie teatr arzeby robić sztuke na za wysokie progi i tam ją robi.
Do tamtej wielkiej aktorki w teleotbiorniku pszemawjała taka blądyna z gżiwką Mażęka. Mażęka wytumaczała luckości i Chelęce jak wielka jes ta aktorka, no ogromna poprostu oras że ma i posiada pszyokropną otwage i ućciwoś i ot tego jes jeszcze wieńksza.
A dziś jak szłem z nocki to na pordjerni Mażęka w teleotbjorniku pytała czszy kobjety eskperdki ot kultury czy porut w galerni to sztuka czy to nie sztuka. To zaczekałem bo w cionsz i w cionsz szukam tej otpowjedzi co jes a co nie jest. Sztuką. A tam pani Gruchala, pani Pakuła oras taka czszecia najładniejsza co grała u Pasikoskiego jakołś wywłoke, a potem to niewjem, to one czszy powjedziały stakimi wykszywnieniami ustek oras poczonsaniem włosami żeisz to rzadna sztuka, porodzanie wew galerni.
Puki co zapisałem że Karolek to sztuka a porodzanie dzieciaka to rzadna sztuka. Zjem jakiegoś chleba i pomyśle o kąstekach tych sztuk. Iwogle to jeszcze nie koniec na dzisiej napisywania bogdysz jeszcze mam cos do napisania. Chodź mię to zmencza.


środa, 19 października 2011

Trambaj nazwany kąstekiem.

Oberzarłem się ślecia scebulą i w oliwje a nato kruwki scherbatą i do pjero pszyszłem do jakiegoś takiego rozumu.
Scałego dzienia to po prawdzie namniej meńczonce było zakupywanie towaruw w karakteże tołaletowym jak mydło oras nowy gżebień oras pasta Kolgejt Wite Pałer u Wensiorkowej. Nażekła mi za durzo o wontrobie i że Esonsjale Forde nie pomaga za grosz i że dla niej ratunkiem pszyczep nowej wontroby i że ma taką zmarskoś że czustka profesorowej żony to pszy tym mały pypejć. I to wszysko na akurant w tę czas jak curka ją opuściła dla chłopa.
Na to pszyszła ta animiwizatorka ot kultury. Co ma na imnienie Porzena. Lecz muwi żeby jej muwić Porzęka. Ot mniejsca dała mi buzi w polik bogdysz takie są żwyczaje w kurtuże dzisiej. Jak jusz pogadamy to ot nastempny raz zaszwe buzi aco nawet to dwa razy jak są dwa poliki. Muwi poczekaj Boł, bogdysz tak muwi do mię chodziasz nielubie, Boł, to pudziemy razem tylko kupję potpaski. 
Szlimyśmy tęczas a Porzęka opowjadała mnie o kultuże tych czasuw co są. W tej kultuże sie roschodzi oto że niestarcza robić jakołś sztuke czyto obras czyto utwur muzykowy czyto film ot rerzysera czy komurkowy jak Sebka. Na do mniast roschodzi sie o zebjory, rospjory i kąsteki. Nalerzy umnieć zbrać do kupy jedne sztuki i poczynić z nich fezdibal. Ine sztuki morzna tesz rozbrać na mjejsze i poczynić zez nich warszdaty.
Dla napszykladu Porzęka ma dume ze swego prodżektu Filmowy Trambaj Nocny. W tym prodżekcie w trambaju bes całą noc idą wyśwjecane filmy co kedyś byli znane i wjelkie kino śwjatowe i jakeśtam nagrodzenia jak Oskar. Lecz dzieńki prodżektowi Porzęki luckoś doszczega w nich nowe dowardości bogdysz trambaj nadawa tym filmom nowy kąstek. I jusz nic nie jes tak samo a Porzęka jes aco na wet to wieńksiejsza ot rerzysera i tych drugich co robili pszy tych filmach bogdysz Porzęka robi krok wpszut. Krok za poza zakużoną i zanudzoną sale kinową. Krok wew luckoś. Wienc jak zespuł zagra na śnietniku to oczszyma nowy kąstek, a jak dzieciaki skończą stajcem w Domie Kultury na Dworcowej lecz pujdą na ulice Małomniejską i tam potajczą pośrut ruchu samochoduw na Kościeżyne to oczszymają nowe kąsteki i urodzi sie stego sztuka anie jakeś tam rzałosne podryżki. 
Na podkaliźmy profesora co sondziłem isz jes na moje szczejście bo żeisz powje mi jakeś drugie zdanie na pot pore. A profesor w inszym szale. Bogdysz oczadziło jego osobe zupełnie w całkowitości pszes pszycisk ot bełinga. Jak sie dostał do wjadomości o tamtym pilocie co z pasendżerami zrobił puł beczki w Japojskim kraju to za pragnoł tylko tego. I do Porzęki czy nie załuwarza że isz to nowy kąstek dla podrurzych potniebowych i że to naprawdziwjejsza sztuka, że to sam ardyz i że jego profesora mażenie jest ot teras poczynić takiego kepeninga ardystycznego lecz bełing jusz zajenty no to morze zez rakietą. Tu jeich obuściłem gdysz pokronżyli się we wymowje i planie wielkiej sztuki i skont na to piniondze.
Chyba pożuce kulture jak jej wogle nie wyrozumniam. Wogle.poniedziałek, 26 września 2011

Odrzywnianie sie kulturą odżywjaną

Mniałem ot stompić od plodkowania o sonsiadach lecz kultura się wmusza w rużne noto niemam rady.
Ten sonsiat nowy z dołu co jusz niejes nowy bo ma tu pare lat ale niemamy nowjejszego to muwię że nowy ma jeszcze nowjejszą nażyczonę. W sęsie że nie ot siebje lecz ot tamtejszej co była popszednio nowa ale sie żurzyła czy zestarzyła czy zmendziła i jusz jej niema. Dobże gdysz była kutliwa natwyras. W ustosułkowaniu na osoby sonsiaduw szczegulnie zawsza. Zwałsza. Złaszcza.
To ta nowa niejes kutliwa bynamniej a wiencej świergątliwa taka. No i jeszcze młodziejsza jagby. I nogi to ma jusz zupełnie chuczsze. Tak sie giba na tych nuszczynach i muwi zadurzo i zaszypko i zapiszczonco.
Szłem dziś zrana w dobrym nastrojnieniu bogdysz ot prondu oczszymałem zwrucenie zadurzo zapłacenia pszes lato w sumnie 385złoty 16groszuw.  Atu jak mię się w renkaw wcapi i zaczyna tą wymowę zadurzą i zaszypką i zapiszczoncą. I gibjoncą.
Wkojcu jak pszysiadnołem w kuchni sherbatą to jagbym głowe wyjmnoł z ulu. Tak siedziałem i zaczneło do mię pszychodzić oco chodziło tej tam na schodach.
Że ona jes wyuniserwitowaną animiwizatorką ot kultury. Zazwoniłem profesorową żonę zapytać bogdysz ona stego samego uniserwitetu czy oni tam teras bendą źwierzenta wkulturniać. Ale nie. Profesorowa żona muwi że to roschodzenie jes o odżywjenie kultury. Coś że jagby kultura umarnienta ma być nanowo uzombiona.
Wtym była racja bogdysz ta najnowjesza takie coś świergątliła. Że ona beńdzie kulture na dzielnicy odżywjać. Że zna Piotrusia, Rodżera, Kiki, a Dokidok zna ją jak swoją kieszenie. Że wszysko da sie zrobić tylko czszeba ruszyć luckoś i pienionszki. Ale że jak sie pogada z Byszkiem to sie wyciońgnie otkont czszeba tylko że czszeba na robić troche tej kultury. I jaki ja mam pomys na to na robnienie.
Borze ona tu nikoko niezna prucz sonsiada zdołu i  spozatym wogle sama drentwota a jagby zespuł za grał na śnietniku to bybyła megapowała i szok że wtakim mjejscu taka kultura. Ja muwie że gram na gitaże oras kiborcie, a Sebek robi filmy i tajczy brejdens, a profesor maluje na szypkach małe bełinżki i zachmużenia, Ewelina śpiewa piosęki a profesorowa żona z bizmesmenową komurkową tajczą bżuchami. Nadotatek niektuży chodzą do tełatru a karzdy do kina.
Nato ta najnowjejsza oczszymała taki chichot ze śmniechu że asz mię wyszarpunkowała renkę ze zawijasa bes ten renkaw. Wkojcu jak jusz optarła łeski i śline spyska otżekła że niechodzi o kułko gospodyj ze wsi lecz o kulture jak jes rospoznana w całej Erłopie. Erłopejską znaczy. Ale rzebym się niezamardwjał bogdysz ona poczyni Orunie Erłopejską jak jakiś Żym czy Apsterdam spowodu isz weźnie to wew swoje rence. Popaczszyłem że rence tesz ma chude.
Morze ma wyłobrażnienie że tą kulturą je odrzwni.poniedziałek, 19 września 2011

Wole sobie dmuchnońć wrure jak dać prosęt na kulture

Wziełem siebie za takie pozastanownienie: Powruć Boraks do kultury jak chciałeś. Plodkujesz o sonsiadach, opcierasz o polityke co jej niezechcasz ajednak. Bez cały tygodń ros myślunkowałem o tej kultuże.
Zacznołem ot jednego zakresu tematu a jes nim film. Napszykłat że umar Mongenszter zwany Kuba. Mniałem do niego rzażut nie powjem. Chodziło o Kolumbuw w Kościole Jana Śjentego co człogiem pobużył. W mojim mniescie karzdy mniał ten rzażut do niego osoby. Lecz teras co? Umar i jego nie ma i jusz nie ukrenci rzadnego filmu. Abyli oni pieńkni, luptesz chociasz mondrzy, luptesz chociasz wciongajoncy. Smelodją dotaktu jak Polskie Drogi ze Sztrazburgiem. Kino spolskie umniera po jednemu a zostawa się tylko udawanie. Lup pionta woda po Kiśloskim jak Sztur. Co chce być molarnym niespokojem oras innektłalistą a jes osiołem ze Szreka. Czy aco nawet to krasnalem ogrutkowym jak mnie sie pokazał na rekramie na piersze co zobaczyłem po nakliknieńciu teleotbiornika po powruceniu sie zez Tanuw. Amerykajskiego Kraju.
Iwogle. Albo sie jes artysta albo sie jest najomnikiem. Najomniki co udawaja artystuw biora piniondz ot Polskiego Insysdudu ze Sztuką Filmunkową. I robią kupe zwaną ogulnie guwno. Nawet Makulski co robił dobre komedje jak zaczoł sie zadawać z pajstwowymi piniondzami to ot razu zrobił Kołysańke. Jak polityka posmarkuje sztuki to ją zguwni i jusz.
Jak ras sie udało ślepy wronie ziarno zez sosrełalizmem to starczy. Tu dałem takie atkrytki co dostałem ot jednej co pojechała do Bjałej Rusi i ot tamtont mi pszysłała. Jedną oniemaniu sraczki ot karnienia oseskuw cyckiem i jedną że to styt na ochlaju łamać pszyrode.
Kedyś brali piniondz ot pajstwa i udawali, że robią co pajswo chce a naserio swoje.
Dzisiej biorą piniondz ot pajswa i udawają że robią sztuke a naserio co pajstwo chce.
Propanganda jes nieumnierajonca. Amerykany morze są i gupi ale nie muwią sztuka tylko prodakszyn. 
A Sebek nakreńcił komurką film zatytłany Jesień w Parku Oruńskim. I byli ładni widoki, pszyroda była źwieżeńca jak i roślina, i miłoś była, i pszemoc i trupy tesz byli.


wtorek, 30 sierpnia 2011

Jak chce ci się pogorszyć drugim, to lepiej udaj zawionzywanie sznuruwki czy coś.

Moja matka jagby rzyła to by wzioła i umarła jak raz. Noibo naco jej było mię uczyć jak jeszcze byłem dzieciakiem z imiem po ojcu anie jak teraz mam nazwanie Boraks, tylko w tęczas co mię uczyła nie pogorszać inszych ode siebie. Muwiła niekszywduj inszych i ich nie pogorszaj. A jak zachcesz być jeszcze lepsiejszy to pomagaj i upszejmuj ludzi. Pomagałem i upszejmiałem całe rzycie. Ateras sie pokazuje że wszysko jes wywrucone i upszejmnienie morze się objaśnić za obelgę.
Wogle to mie się kiespko pisze te litery bo wyszłem zez wyprawy. Nie stosunkowałem tych pszyciskuw ot kąputera przes jakeś puł roku i mi latają pszet oczami i do kułka i na boki.
Lecz jak mam pomyślenie w temacie głowy to musze je odlać do drukowanego słowa. Niewjem dlaczemu. Morze spowodu pszyczyny kątaktu s publicznością oras podzielenia myśli. Niewjem.
Powruciłem zez Tanuw Amerykajskiego Kraju. Pobyłem tam tyle czasuw bogdysz poczszeba była wyciongnąć profesora zez pjerdla zwanego dżejl.
Powjem to w skruceniu. W meczsze ustompił kobicie mniejsce. Rormalnie po polsku. A ona z mordą że isz dlaczego jej ustempywa i czy wyglonda na niemogoncą postać. Profesor że tak wyglonda, bogdysz była zwyczajnie stara. Wjem bo zobaczyłem ją wiele razuw pszes moje oczy.
Profesor oczszymał sprawę o ejdżink. Czyliże obcenia luckoś po wyglondzie na lata a to jes zakazniente.
Kobita w sondzie powiedziała że ma siedeńdziesiont osiem lat. A popszes ostatnie dwadzieścia wydała 169 tysioncuw doraruw ($) na wyglondanie młodo jakby nie było kalendażuw. I teras wew tym momencie w meczsze taki profesor s Polskiego kraju szpszeniewnierzył jej wysilanie swoją obceną. Na muj zrokowy obglont to ona wyglondała na 169 lat lecz nie muwiłem tego wgłos. Bogdysz i tak był jusz bal s profesorem.
Profesor dostał gżywne sto tysiency a puki niemniał to areszt wew pjerdlu zwanym dżejl.
A wogle to pojechał załatwić transport zez Tanuw Amerykajskiego Kraju dla swojej teściowej profesorowej żony matki. Co ma 90 lat i wage 250 kilo na nasze.
Profesorowa żona zapragneła mnieć matke koło siebie i wysłała małyżonka na sprowadzenie ciała. Puki jeszcze rzywe i jedzące. Lecz pszes chistorje z metrem sie pszedługneło i macce sie umarło. To sie profesorowa żona po obraziła i porzekła jak taki jesteś nietorerancyjny i wyrywny na staruszki to sobie sieć w dżejlu czy dzie ci sie podoba. Noto profesor że weś Boraks i ratuj. Naszczejście mjałem jeszcze resztki zez zielonej karty skiedyś.
Pojechałem i robiłem u jednego bogatego Rzyda ma Machatanie żeby zarobić tych pnieniendzy na profesora. Bogiem aprawdą nikdy bym ich nie zarobił. Lecz Rzyd był zadowolony jak mu łudke wyrychtowałem i pomuk mi ze swojim atornejem zrobić apelacje sondowną i wyciągliśmy profesora asz do samej Polski.
Teras siedze w mojej kuchni nareście i jem bułki ot Mjelnika.

środa, 5 stycznia 2011

Sięta ze śpjewem i pomuwieniem.

Muwiłem do brata i bratowej żeby jak ras sięnta byli u mię. W sęsie na wiencej kamertalną nasrojowoś i spokuj. Lecz brat że nie i nie bogdysz zakupił Adechade teleotbniornik na pińdziesiont caluw niepoto żeby na niego nie paczszeć w sięta.
Bratowa ot ich pogodzenia się ma wywietszałą enamsympancje. Żuciła joge, fakszuja i seni mariumy z wykładywami o kobjetach wyzwolnienia. Siedzi na kanapie i chrumka paluszki solone pszy boku mojego brata i sucha go na wszysko. I tesz żebym znuw do Supska za mniast oni do mię.
To pojechałem. Niezdonrzyła piersza gwiastka zejść jak wyłończyli pront. Na samrpiew było stego troche rzartu. Brat a co nawet to żarzartował, że w razie jakby co to ma zakupjoną Gazete Teliwizyjną sdodatkiem Wyborczej to beńdzie czym palić.
Lecz potem czas nanius prawde. Prontu niedopuścili pszes całe sięta oras po. Jakie zastosunkowaliśmy zajeńcia? Takie:
 • podziałkowalismy sie opłatkiem
 • pokuciliśmy sie
 • pojedliśmy barszcz i uszka
 • popłakała sie bratowa bogdysz barszcz i uszka byli zimne oras karp szmarzony surowy bogdysz mają gas na iskre sprontu załonczany, a zapałki zagineli
 • bratowa porzuciła płacz i rospoczneła chisterje
 • brat pocieszył małżonke w drugim pokoju
 • brat szukał pilota po ciemnemu
 • brat znalas pilota i pszypomnił sobje że teletobniornik tesz niechodzi na besprontu
 • brat rospocznoł chisterje
 • poszłem do sonsiaduw po zapałki
 • zaświeciliśmy śjeczki i obglondneliśmy co mamy do szporzycia
 • bratowa uszmarzyła karpja
 • zadławiliśmy sie ościami skarpja oras ze stronga sgararety
 • karoryfery pszestali gżać
 • poszliśmy na pasterke nagżać sie do kościoła
 • wkościele załończyli gagregat i było troche śjatła lecz karoryfery tesz nie gżali
 • poszliśmy do domu nagżać się ankocholem wyrzej oprosentowanym
 • obudziliśmy sie w piersze sięto
 • zaśpiewaliśmy piersze zrotki wszyskich kolent co znaliśmy
 • zaśpiewaliśmy piersze zrotki wszyskich kolent co znaliśmy ot poczontku
 • bratowa zobaczyła że loduwka się rospuszcza
 • zjedliśmy całą rzywnoś co sie łatwo psuje
 • obudziliśmy sie w drugie sięto
 • zjedliśmy całą rzywnoś co pozostała
 • brat pszynius chleba i wiśniuwki ze sklepu na dole co tesz mniał gagregat
 • zaśpiewaliśmy Dżinglbels oras Las Krysmys
 • zjedliśmy chleba z wiśniuwką
 • zaśpiewaliśmy wszyskie pieśni wielkanocne co znaliśmy
 • brat poszet po jeszcze wiśniuwki i złamał noge pot klatką, a sklep był nieczyny itak itak bogdysz poszła cała bęzyna sgagregata
 • pszywjozłem brata zgipsowanego dodomu
 • pomuwiliśmy o surzbie zdrowja
 • pomuwiliśmy o polityce
 • pomuwiliśmy o partjotyźmnie
 • pomuwiliśmy o ich synie mojim ksześniaku
 • pomuwiliśmy o spomnieniach
 • pomuwiliśmy o mamie
 • zagraliśmy w tysionca.
Na Syrwesra wruciłem do swojego domoswa lecz poszłem na plarze w Gurkach popaczszyć jak jes ciemnoś a potym wajerwerki.

Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...