O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

poniedziałek, 26 września 2011

Odrzywnianie sie kulturą odżywjaną

Mniałem ot stompić od plodkowania o sonsiadach lecz kultura się wmusza w rużne noto niemam rady.
Ten sonsiat nowy z dołu co jusz niejes nowy bo ma tu pare lat ale niemamy nowjejszego to muwię że nowy ma jeszcze nowjejszą nażyczonę. W sęsie że nie ot siebje lecz ot tamtejszej co była popszednio nowa ale sie żurzyła czy zestarzyła czy zmendziła i jusz jej niema. Dobże gdysz była kutliwa natwyras. W ustosułkowaniu na osoby sonsiaduw szczegulnie zawsza. Zwałsza. Złaszcza.
To ta nowa niejes kutliwa bynamniej a wiencej świergątliwa taka. No i jeszcze młodziejsza jagby. I nogi to ma jusz zupełnie chuczsze. Tak sie giba na tych nuszczynach i muwi zadurzo i zaszypko i zapiszczonco.
Szłem dziś zrana w dobrym nastrojnieniu bogdysz ot prondu oczszymałem zwrucenie zadurzo zapłacenia pszes lato w sumnie 385złoty 16groszuw.  Atu jak mię się w renkaw wcapi i zaczyna tą wymowę zadurzą i zaszypką i zapiszczoncą. I gibjoncą.
Wkojcu jak pszysiadnołem w kuchni sherbatą to jagbym głowe wyjmnoł z ulu. Tak siedziałem i zaczneło do mię pszychodzić oco chodziło tej tam na schodach.
Że ona jes wyuniserwitowaną animiwizatorką ot kultury. Zazwoniłem profesorową żonę zapytać bogdysz ona stego samego uniserwitetu czy oni tam teras bendą źwierzenta wkulturniać. Ale nie. Profesorowa żona muwi że to roschodzenie jes o odżywjenie kultury. Coś że jagby kultura umarnienta ma być nanowo uzombiona.
Wtym była racja bogdysz ta najnowjesza takie coś świergątliła. Że ona beńdzie kulture na dzielnicy odżywjać. Że zna Piotrusia, Rodżera, Kiki, a Dokidok zna ją jak swoją kieszenie. Że wszysko da sie zrobić tylko czszeba ruszyć luckoś i pienionszki. Ale że jak sie pogada z Byszkiem to sie wyciońgnie otkont czszeba tylko że czszeba na robić troche tej kultury. I jaki ja mam pomys na to na robnienie.
Borze ona tu nikoko niezna prucz sonsiada zdołu i  spozatym wogle sama drentwota a jagby zespuł za grał na śnietniku to bybyła megapowała i szok że wtakim mjejscu taka kultura. Ja muwie że gram na gitaże oras kiborcie, a Sebek robi filmy i tajczy brejdens, a profesor maluje na szypkach małe bełinżki i zachmużenia, Ewelina śpiewa piosęki a profesorowa żona z bizmesmenową komurkową tajczą bżuchami. Nadotatek niektuży chodzą do tełatru a karzdy do kina.
Nato ta najnowjejsza oczszymała taki chichot ze śmniechu że asz mię wyszarpunkowała renkę ze zawijasa bes ten renkaw. Wkojcu jak jusz optarła łeski i śline spyska otżekła że niechodzi o kułko gospodyj ze wsi lecz o kulture jak jes rospoznana w całej Erłopie. Erłopejską znaczy. Ale rzebym się niezamardwjał bogdysz ona poczyni Orunie Erłopejską jak jakiś Żym czy Apsterdam spowodu isz weźnie to wew swoje rence. Popaczszyłem że rence tesz ma chude.
Morze ma wyłobrażnienie że tą kulturą je odrzwni.Brak komentarzy:

Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...