O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

czwartek, 9 grudnia 2010

W cionsz wielka polityka sie omię obciera jak niechce.

Profesor od bełinguw pszesiaduje na mojim internecie chodź mam słaby spowodu że stracił wiare na Tefałen24 a nawrucił sie na Wiki Liki.
Niemorze igestywngować na swojim internecie chodź ma mocny bogdysz profesorowa żona padła na sajkozę majakalno rustykalną. Jej obawa jes że Ałstrale wyzwolnią Asąża stego Azbakanu i wtęczas z Wiki Liki uciekną nowiny o jej chachmenceniu z Obaną. Wyznała swemu menżu profesoru że isz pod niebycie Miszel jeszcze jak szła kompania dopuściła się czynu wyrwania rzelaska srąk osobistej surzoncej pochodzenia ruskiego a muk to być szpiek. Rzelasko wyrwała i poprasowała kołnieżyki koszulom w sypnialni w Baraku Obany. Miszel raczej sie nie domyśla sie a surzonca jusz nie surzy bogdysz w Białym Domie mają iną surzbe, wiencej czarną spowodu na paratet. Puł surzby sucha chipop a puł surzby nosi szpikulcowate białe czapki. Ot zakojczenia Sięta Dzieńkowania wszystkie razem robią ozdupki na chojinki rzeby potem Obana w Adwęcie muk rozdawać prezydętom co pszybywaja po kolariki i lusterka z inych krajuw.
Profesorowa ma w karzdym bołć razie załamke że jej nie zachcą ani w polskiej polityce ani w amerykajskiej a ruskie sie pomszczą za rzelasko.

środa, 1 grudnia 2010

I z nowusz dzień narodzenia. Się.

Tamte urodziny co mniałem do tyłu nazad dwa lata temu jak i czszy, były zapełjone melankolją oras o puszczeniem ot wszyskich. Prawie że. Lecz wew ten rok mam całkiem do zeszczentu zruszone garło. Takie ześciśkniente ot panięci wszyskich co panięntali. Morze zbyt za zbytnio sie porzaliłem na bloku wtedy w tęczas.
W dniu dzisiejszym mam zapełno sesemesuw, majluw, zwonkuw jak i wyrazuw z internetu. Z rana pszyjechał ksześniak i nawjuz pieczonego boczku ot bratowej oras serniak. Dobże bogdysz serniak jak za nic mnie się nie wychodzi. Bapka co to to tak lecz serniak to nie. Nawjuz ruwniesz rzyczenia zdrowja ot brata i bratowej, kturzy rzyją w pogodzeniu oras ot Słomniakuw, kturzy nie rzyją w pogodzeniu. Lecz co pszy namniej to Krystyna jest wiencej wstrachu pszet Słomniakiem Chenrykiem jak była. Bynamniej tak nie roskazywa jak cażyca. To chłop ma troche wiencej spokojności.
Bo wogle sondziłem że isz zapowiada sie na niezafajnie. Ponijajonc wszyskie kąfliki na to doszedło jeszcze że profesorowa żona nie pszeszła wyboruw dorady.
Profesor jak mię nie dopat i nakszyczał: Nik nieceni mojej małyżonki w tej dzielnicy a nik sie tyle nie nastara dla tej dzielnicy co jej osoba! Zatem doniemywam isz jes to zwykły razizm! Bogdysz ma cerate cieńniejszą oras ameryjakski zrodowut!
Odżekłem pościongajonc ściekłoś jakorze nienawidze posondzeń o brak torelancji na razizm w wyszczegulnieniu: Panałżonka wew swej kompanji mniała pokraczne źdnieńcia, a ceraty cieńniejsze to ma puł Orunji bo wszyskich stać na solaris w tutejszym czasie i nik sie nie czepja. A tak na w dodatku czszeba sie podecydować czy sie surzy Obanie czy tesz dzielnicy.
Potem na siebie nie muwiliśmy dziędobry.
Asz tu dzisiej pierdyknoł karoryfer. W całej klacce. Zimno jak kit a tu cała klatka do mojich dżwi ze rzyczeniami. I siedzieli czszy godziny asz sie nagżało fest. W tęczas profesorowa z bizmesmenową zatajczyli tańce bżucha na muj cześć. Czarnieckie pszynieśli ciastek i lałurki, Ewelina napażyła cherbaty a sonsiat z dołu pszynius w kłatke do cherbaty. Oras dla zniesienia tołastu. Nakoniec bizmesmenowa porzondziła jajecznice z Knora. W tęczas małe Czarnieckie zawołali że ta jajecznica jes s pieluchy ich namniejszego wzienta i kąflik gotowy. To czypredzej dmuchłem siwieczki i rzarzegnałem pszyjeńcie.
Jak poszli obglondnołem pryzenty nieszporzywcze. Nowy koprowiec na kerownice do fokswagena golfa wiśnia mat (ot Eweliny i Sebka sie złorzyli razem do kupy), nowy koprowiec słajcuchem na komurke (ot bizmesmejswa komurkoswa), nowy koprowiec niebieski w bełingi na laptoka (ot profesorswa). Ot brata i bratowej skarpety jak i gacie jak w karzdy rok co paniętają. A ot ksześniaka film na giwidika Benkarty wojny s Bratem Pita.
Potem piłem do Chorche Raula na skajpie. Ja wutke a on jakołś pendzoną wew Bieszczadach gożałe.
Teras czekam asz napisze do mię jedna tancerka lecz nie tylko bżucha a całego organizmu. Byłem na jej wystompieniu w Rzaku w sobote. Puki co sie nie odzywa sie. Lecz czekam. Puki co ide do roboty na noc.

poniedziałek, 25 października 2010

Niezgodzenie buduje spulnote.

Niezaposiadam ustanku zez pszenieszczaniem w sęsie podruż lecz krajowa. Karzde dwa dni inne mniasto. Prawie co. Botesz Bieszczady zakrutko. Chociasz co, to nawjozłem sera.

Natanen łikend co sie ukojczył wew dniu wczorajszym była poczszeba mojego powrotu do klatki mnieszkalnej. Chodzi o domoswo na Orunji. Bogdysz zatkneli mnie szkszynke ze sesemesami sonsiady ze żarzondaniami powrotu. Natanten łikend co sie ukojczył. Czyli dwudziesty czwarty padziornika. Spowodu otbytu rewerencjum. Gdysz rzycie na klacce sie zniemorzliwiło ot pszyrużnych kąwlikuw. Jak kto niewje
kąwlik jes to niezgodzenie. Jak na Bliskim Schodzie ot dwa tysionce czytam wiencej lat.

Pytania w rewerencjum były kto ma do kogo wystosunkować pszeproszenie i wew jakiej kolejce. Żeby był fer i zadziałało.

Niezgodzenia były nastenpujonce. Że profesor od bełinguw doznał ataku grypy rzołonkowej na słoniance do tarcia butuw tego nowego sionsiada z dołu.
Profesor jusz mniał pszeprosić lecz nie zdonrzył bogdysz wyleciała nowego sonsiada nowsza narzyczona że to prowokancja. Bogdysz że profesorowa żona zazdraszcza jej tej nowszej narzyczonej waloruw młodości i stont szczucie na młodoś. Narzyczona obkreśliła profesorową nazwaniem stara prukiew. Nawet jak profesor doszczek wew tym racje to ma dume i otdalił sie bes pszeproszenia i teras mają żarzyganą słonianke do tarcia butuw na dole. Śnierdzi na całą klatke lecz nik nie chce poszpszontać jakorze ten muwi że ten a ten że tanten.
Bizmesmen komurkowy co sie pokazało to zajoł sie wkontną dyzdrybucją dowalaczy i teras kłopot stont na całą klatkę. Zablombowali pszes niego wszyskich pewnicę i nik nie morze czytesz po rower, czy tesz po weki, czy tesz po zimową opone. Na wdodatku na klatke nachodzi elemęt, kturemu zawcześniej bizmesmen zakąkraktował dostawy na rok napszut. Teras wkontnie siedzi w szafce na leki bizmesmenowej i z co tam znajdzie produktuje dowalacze i dyzdrybuje a inni go nieznawidzą. Bizmesmenowa tesz bogdysz wyczwarzył jej dużocenne kremy na twasz i pieknienie po porodzeniu jak i witaminy na seks.
Sebek pobrał zaliczek na warsztaty z radykalnego wybaczania po stuwe złotych ot mnieszkania a teras karzdy muwi otdawaj kase a warsztaty mam wdupie i niech mnie ktoś pszyprosi pod warunkiem i po sprawje. A Sebek kase zainwestygował wew pomoc nałkową jak podreńcznik oraz filmiki potglondowe s jutuba. Reszte otdał macce na życie bogdysz u nich krucho.
Profesorowa pobrała zaliczek na Ponnik Spulnoty Klatkowej co miał stać miendzy czszepakiem i gararzami ku ćci spulnoty klatkowej. Lecz projek został tak obużajoncy, że ma otdawać zaliczki i niech sie ten projektujoncy nie pokazuje bo go ktoś czymś obżuci. Niezobaczyłem projektu bogdysz był zbyt zapodarty lecz Ewelina mi muwiła. Że była to flaszka wutki obtoczona wiejcem z ronk. Sie czszymajoncych. Zez białego murmurka. I że profesorowa jes zdrajcą klatki i narodu z Obaną i jes za zbytnio amerykajska jak polska i niech pszeprasza.

Teras bynajmiej cała klatka ma spulny problem roździelony na miljon małych problemkuw i razem je morzna rozwionzywać i zawionzywać. I tak wkułko. Jak kto chce.

czwartek, 12 sierpnia 2010

Narodowa Refluksja Szkoleniowa

Pszyznaje isz jestem roscięczony. Nacałkiem. Całą pownieszchnie ulorpu pszeczważyłem wcelu na fuchy z bratem w Supsku. Spowodu że posiadłem z definizowane zapoczszebowanie wkierunku osobistego teleotbniornika. A żeby niechodzić po cołasce ato u profesora ato dzieś do kogoś jak na mecza. Zakupiłem soniego 40 caluw i uruchomiłem. W dniu wczorajszym celem obglondnieńcia meczu dla tożawyswa Kameranunu zez Polakami ot Smudy. Co mniał być widokiem potglondu na miszczoswa erłopejskie, ze zastosunkowania Polskiej Myśli Trenejskiej. Napisze wynik. Wynik był 3 gole mużyjskie do 5 szans polackich. Co jes do wyrozumnienia na polski jenzyk, że zwycienrzyliśmy naszą Myślą Szkoleniową. Na inne jenzyki jes że pszegraliśmy. Lecz niematrwmy sie bo to poczontek drogi co ma dwa lata a Refluksja Szkoleniowa jes suszna i pokończy Erłopę na czworaki że bendą czołgiwać się do nas po naszych szkolejowcuw. I sie prosić o troche szkolenia.

Z inych spraw totak. Profesorowa zbiera zbiurki na powodzianuw. Pożuciła polityke i Koromoskiego Prezydęta spowodu jego braku Haryzmy i zadecydowań. Teras beńdzie poczyniać susznoś osobno swoją renką.
Profesorowi wypadła ta deska skszyża i musi lerzeć na płasko na ziemni a dywan zwinienty wkont. Wzioł postanownienie że doda sobie i tęcje. Wcelu pogodzenia się Polakuw co sie kucą jak inne tonieją. Lerzy tak czszeci dzień ot nastawnienia krenguw i otmawia modlitwy. Dziś Tefałen24 mu powiedział że podziałało gdysz jes tablica. Nachytmniastowo poczuł sie lepiej. Lecz powrucił lerzeć nazat puki nie pszestaną stymi kutniami. Muwi jesteś Boraks to dasz mi jakeś jedzenie jak żona chodzi po proźbie.
Bizmesmenowa komurkowa porodziła syna szterech imnion Lecha Ejcz Dżej Osmęta. Napotknołem Eweline swuskiem. Swuskiem popołudniowym bogdysz bizmesmenowa zakupiła czszy warjacje. Na wieczur jak idzie na kolacje czarny stakimi gwiasdkami jak ot potuczonych bąpkuw, na zwykłe spacery w jakimś tam koloże żeby Ewelina mogła wychodziwać sbratem. Nato jeszcze wusek dżołkingowy do uprawniania sportu zez oseskiem. Porut cezarski ot był sie na zamuwjonym terminie i kosztował drogo tysiency. Poporodzeniu bizmesmenowa udała się do satanorium na renowacje żeby mogła chodzić na kolacje na mniasto swuskiem wjeczorowym. Ewelina muwi że nawarzniejsza jes regengrenacja bżucha bodgysz opwiśnienty opcionża kobjete po cionży. Na wet jak jes zakryty to kobjeta ma wniadomoś isz on tam pszebywa wew tym stanie i to ją opcionża i ciońgnie do dolu jej kobjetową samozawartoś.
Ewelina lubi brata bo jes gżeczny i nie ryczy. Bizmesmen tesz lubi nowe dziecko bo sobje dał go wytytłować na ramniu. Zakupił motur i czarne skurkowe kąbinezony. Ewelina muwi że powyszsza swoją menską samozawartoś. I zagrodził że nie doktnie sie do pieluchy. Ni czystej ni z brukanej.
Teras poszukam czegoś do obglondnieńcia w teleotbniorniku. Lecz nie będzie to sport narodowy. może baroku poszukam. Żeby mi była muzyka ot Moczarta i rzirandole zez kryształkuw.

czwartek, 17 czerwca 2010

Nawet jak kto nie muwi morze mnieć zbyt za durzo desybeluw.

Profesor stał się wyszą porzytecznością społeczejswa i pszestał mię zapraszać na mecze. Tak i zatem muszę się udawać do lokaluw sdostempem do teleotbiornikuw wsprawje miszczosw. Rzeby nie było pustych tabelkuw do wjedzenia cojes grane. Sgazety takie wyciołem.
Niebende teras pisał zbyt za wiele. Lecz dodam że Sczołuwka Śwjata poczyniła mi zawut. We dniu wczorajszym pobyłem za Szajsarją bogdysz walczyli dzielnie bespirułetuw. Po czas jak moja ulubjona Lafurja Rocha szczelała ślepakami.
Jeszcze dodam że Ugurwaj mię rościeszył. Jak i Meskyk. A Erpea nie mam wew szacunku. Niech ich wywalą ot tamtont razem stymi wulewuzami jak ściekniente szczoły. Nadodatek bida wew kraju piszczonca. Fifa otjedzie swaliskami piniendzy a murzynki zostaną ze stadiumami dziesieńcioleci do chandlu tiszyrtami i wlewuzami.

Sprawa z Mery Dżejn jes taka że ją rostałem. Popjersze że nic niemuwiła prucz chichrania. Pszes czasokres wiencej jak dwa mniesionce. Posondzałem isz to spowodu na taśme. Że robi pszes osiem godzin pszy cukierkach. Jak pytałem co lubi muwiła że cukerki. Jak pytam co chce robić muwi że zjeś cukerki. I że do cukerkuw najwiencej tenskni ot wszyskich ludzi. Netenczas się pokazało że jusz nie robi tam ot pieńć lat. Jak zamkli Fazera w mnieście. I niechce muwić coteras robi.
Zato ta jej kolerzanka Jurata to muwi za nią i wszeńdzie za nami stym jasgotem. Jasgot jes o tym że samce to karzą kobiecie golić potpachy jak kobieta chce mnieć z pocone. Że jesten samcem ot powjadajoncym za te tortury co kobjeta doświaczcza w każdy dzień jak i wew noc. Niewjem o jakie chodziło łaściwje tortury bo dużo kszyczała niewyraźnie. I jeszcze ty się Maryjana nie dawaj temu samcu. On ci stawia obiat i lody i cukierki a to ci obnirza samozawartoś. Jak tej Juracie kupiłem tesz loda to sie zamkneła na czszy minuty, pszełkła i ot nowa żebym nie muwił do kobjety panidoktor. Noto jak nareście byliśmy sami i muwie że nic stego i że porzegnanie. Noto Mery Dżejn muwi dobra. Zawsze muwiła albo dobra albo fajnie. I czejś.
Ale nie.
Siedziałem na meczu w lokalu jak w padneła ta spocona ot spraw kobjet i na mię że chacha nato było jej spodziewanie sie. W sęsie że moja osoba przerzuła Maryjanę i otrzuciła jak skure zwenrza. Po czym że poszłem sie pławić w tym systeronie z innymi samcyma. I że co że morze mam jeszcze jej coś do powiedzenia jakeś ponirzenie lubtesz roskas? Powiedziałem że niemam nic takiego. Prucz dowidzenia. Zaśmniała się chacha typowe i wyszła w ras ze swojimi spoconymi potpachami.

sobota, 29 maja 2010

Śniadomy sonsiat cionżowy.

Mam rence do pnietuw wyciongnione ot trzymania zakupionych towaruw na łiked. Poszłem po tylko kartofle na duł atam bizmesmenowa komurkowa czychała ze siatami. Niemorze nosić bogdysz ma bogłobosławniony stan. Co oznacza bżuch jak gararz. Dla bizmesmena to chybarze stan pszyklenty bogdysz ciongle pszebywa w dylegancji. Ewelina tesz sie dzieś powłuczy całe dniami.
Noto wziełem się zate siaty. Nieletkie.
Bizmesmenowa stawała na karzdym schutku i pszyrzondzała otdechy. Miendzy otdychami nałuczyła mnię o śniadomym macieżyjswie cionżowym. O zapisaniu do pszyczkola dla bizmesmenuw. O suchaniu utwożeń muzycznych smasażem tybetajskim. O pszyznaniu godnego imnia. O niedawaniu się zdeńciom. O zakupnieniu osobistego tresera dla bżucha i skanera do torepki. Pszes skaner można obglondnońć czy płutek ma siusiola ostadecznie czytesz nieposiada. W tęczas jak jes dziewczynką. Płutek bizmesmejswa jes chłopakiem. Muwiła długo lecz pszestałem słyszeć bo mi takie muszki zaczeli latać woczach. Dwie godziny tak stałem. Nareście bizmesmenowa wydostała klucze i pozostawiłem ją w jej domoswie. Jusz nie wracałem siebie po kartofle.
Napotknołem się na profesora jak powracał z nowym chonorisem całusem. Od 10 kwnietnia rozgłosił całe zagłeńbienie wykładuw o bełingach. Odrzył rormalnie. Wszejdzie go zapraszają i mają zapytania. A on ma tyłorie. Wygłasza w uniserwitetach, w ginazjach, w kościołach, w Klubie Seniora Poczty Polskiej, na Dniach Gierka w Gniewie, w Tefałen24 oras w innych miastach. Stego mu wreńczają te całusy. Jak chodzi o profesorową żonę to poczczepiła sie pot kompanie Any Koromoskiej.

Teras wsprawje kultury pszystawiam dwa narysowania jak mię narysunkował jeden Otusiuń ze Ślunska:


czwartek, 25 marca 2010

Jakby dać dalibom Madone toby daliby nam spokuj.

Mniałem chwile zaprawdziwej spokojności bez jakieś dwa tygodnie. Zajmnowałem się mnieszkaniem profesora. Co było troche dobre troche nie. Troche tak spowodu na spokuj, troche nie spowodu na teleotbiornik co ciońgle obglondałem i ot tego mi rosły nerwy i ciśnienie jak Ryśkowi Sklanu.
Pofesor wyruszył z ocieczą do małyżonki. Otusz profesorowa żona pszesłała gropsa pszes jenego Usbeka co chandluje u nas sfeterami na Pszymożu. W gropsie było, że ratunku. Profesor stał się napowrucenie menskim menszczyzną poszet do żądu i zaporzondał Bełinga. Żąd powiedział nic stego, sami poczszebujemy bełingi bo mamy mało. W tę czas profesor udał się do Obany, że niech on pomorze jak profesorowa żona tyle razy mu wsparła. A nadodatek jes w Awangistanie w misji pokojowej. Obana muwi, tam stoi taki bełing, nik nim nie lata jusz czszy lata, to sobie zatankuj i fruń. Tylko żeby do zwrucenia potem bo sie musi w rozgrachunku zgodzić.
Profesor dosiat bełinga jak Drzejs Bont i wylondował napośrotku obozu dalipskiego. Luptesz raczej jak Dzeus w takiej chmuże obok profesorowej małyżonki, co robiła dalibom pranie właśnie akurat. Profesor zna się na tych maszynach bogdysz tak szypko zlondował i otstartował, że daliby na wet sie nie nadońrzyli za dziwić. Wiem bo mi muwił wszysko.
Profesorowa żona popusciła pranie i wpełni łes żuciła sie do bełinga. Włosy mniała otfarbowane na swuj rodzinny bląd stamtego czarnego co robiła wtęczas na Miszel ot Obany. Daliby jej nakazali.
Muwili jej kukas fud. No to ona gotowała lecz nie chalal i sie w nerwjali. Gadać wogle nie chcieli aco nawet to nie umnieli w luckich jenzykach jak amerykajski lup polski. Muwili jej dens dens. To się u radowała, że ich na ten taniec weźnie. Nie darmo chodziła z bizmesmenową komurkową na taniec bżucha tu do nas do Domu Kurtuly na Dworcową. Nawet zakupiły takie pasy spnienionszkami żeby do rytmnienia zwoniło. A oni na to Madona dens. Sobie musiała profesorowa całą Gorończke Wsobote Wnocy pszypomnić i zatajczyć. Mało na serce niekorkneła. Profesor muwił że w szak jusz pszeszła sześdziesionkę.
Teras razem myją okna i chodzą po zakup. Profesorowa żona cicha i troche uśniechnienta. Profesor z głową do gury i skoszulą niezapnientą do mniendzy cyckuw.

Zapoznałem jedną Maryjanne. Muwie na nią Mery Dżejn to sie czerwnieni. Chodzimy do kina niezarence. Puki co.

sobota, 6 marca 2010

Ani ucieczka ani fakszuj niedadzą szczejścia wietrznego

Dwa tygle dotyłu nazat nie uczszymałem nerwa na cuglu. Abyła to tesz sobota. Postałem cichcem o wrzasku dnia. Pozostawiłem profesora na wysralce i wyruszyłem do Bieszczaduw. Zawymyśliłem sobie że morze Chorche Raul poczszybuje jakejś pomocy z reńki do szczyrzenia owiec. Czy coś.
Jak tak jechałem bez Polske to czułem wiater wolności na polikach. Chodź było ślizgo a okna w foswagenie pozakryncane. Ras nałorzyłem łajcuchy na koła. Lecz nawet łajcuchy miały zwjonzanie swolnością.
Chorche Raul się ucieszył i uśmnieszył. Że niewjedziałem że owce się szczyrze na śjento Otszukania Śjentego Kszyża co jes czeciego maja. Abył luty. Noto muwię zaprowaćmy te owce na pole. To on nato że zazbytnio jestem mniastowy. Bogdysz owce niejedzą śniegu. Iże te redyki sie robi na koniec kwnietnia na Śjentego Wojdziecha. Abył luty. Zupełny gural się zrobił stego Chorche Raula. Pszeciesz niemnjał Śjentego Wojdziecha w Pampelunie jak rzył.
Muwię to coś porupmy. Iżebym się pszydał anie na kszywy ryj jak niekturzy u innych. Wyszło jenakrze isz owce rzywią się tesz ruwniesz nietylko świerzą trawą. Tak nosiłem im suchego a oni muwili me.
Po chlep chodziłem w karzde rano do sklepika do Lutowiskuw. Ośnierzałem. Wieczorem Chorche Raul wyciongał dobrych seruw i bimbera. Porzywalimyśmy pałele, eskudele i rzurek. Śpjewał pnieśni i graliśmy na gitarach.
Chorche Raul muwił kłedate konmigo Boraks. Znaczy się rzebym znim pozostał do wypendzenia owiec. Muwi nie mam ludzi do bacuwki a lobo feroz. Wczym chodziło o że wilki pszychodzą do owiec i czszeba czekać ze fuzją.
Mniałem pokuszenie rzeby pszestać być mniastowy. Lecz jestem. Nadotadek ot moża. W Bieszczadach niema moża ani na trochę.
Porozumjałem że nieczas uciekać ot swego rzycia. Powruciłem do domostwa arzeby dokonać pożontku i pszywrucić sobie swoją wysralkę a profesorowi gondoś.

W domoswie się pokazało, że profesor jusz jes pszywrucony do swojego domoswa i całkiem bes gondości. Jak mię niebyło pszyjechała bratowa i wyżuciła profesora. Pszybyła na jakeś warszdaty w fakszuju. Lewie co wchodze do dom a ona na mię rzebym pożondek zrobił ze rzyciem. Żecoto ma być, że jakaś komuna czy skłat. Ana poczontek to ona mi zrobi fakszuja w domoswie bo ot tego łat i spokuj i szczejście wietrzne. Żebym dostompił łatu i szczejścia musze narpiew tak:
* poszpszontać po profesoże bogdysz na kupach śnieci robią sie zatory egenertyczne
* wyżucić chantle ze sypnialni a za mias wzionić kobite
* wszysko wyżucić co niepoczszeba napszykłat gitare i brzytki obrazek bodgysz wtęczas moje rzycie nie beńdzie jak te pszytmnioty - nieczynne i karzdemu z bedne
* niemnieć pustych i zabladych ścian, bogdysz opnirzają moja krejtywnoś jaki radoś ze rzycia
* zamykać klape w kiblu bogdysz tamtą drogą ucieka ot domoswa dobro i piniondze, pszes sedes ucieka wszyska dobra energja
* jak okna bendą czyste dostompie chwały i rempuntancji od sonsiaduw
* pszyjmować w kuchni gości i palić śwjece
* pozbyć sie paniontek rodzinych, bogdysz blokuja energje na nowe stułancje oraz robią że powtarzam błendy rodziny jak alkocholis ojca, najlepiej powierzyć je dla bratowej te paniontki.

Narpiew posońdziłem, że mam zamałe mnieszkanie na tego fakszuja. Jak sypnialnia, kuchnia i pokuj to razem jeden na dodatek czszynaście metry.
Lecz puźniej powrucił muj rozum w Bieszczadach otzyskany. Rzekłem bratowej niech zrobi pożodnego fakszuja swojemu małyżonkowi. Niech czym coprendzej powraca do Supska i nareperuje łat i szczejście w swojim domoswie. Iże pszyjade na śjenta wjelkanocne sprawdzić.

Apotem poszłem do profesora obglondnońć mecz puszek Peksikoli trenera Smudy z Burgarami.

czwartek, 18 lutego 2010

W imnie ojca i parateta.

Szystkie sprawunki poszli wkont. Profesor doznał osturkcji nerwowej spowodu na profesorową żonę. Siedzi u mię na chałpie bez pszystanku. Żeżar mi ślecia co mniałem na popielca i wydudlał wutkę. Jem suchy hlep i paczsze na niego jak mi pszykima we fotelu. Amusze do roboty na usmą wieczur. Roschodzi się oco.
Ze dwa dni temu nazat jak profesorowa oczszymała mejla ot dalibuw pełnego otpowiedzi po jenzyku dalipskim. A śrut nich zapytanie po agielskim jenzyku żeniech pszyśle zdnieńcie swojej osoby. Jak dostali zdjeńcie to zaras że niech pszybywa to pogadamy. Profesorowa sie naopglondywała tych programuw o bojowych kobjetach świata jak staruszka mordujonca rekina sgołej pieńsici luptesz jak staruszka pobijajonca gangusa w sklepie w mnieście Boston. Spakowała zdwu czejściowy struj bikiniaża (bogdysz tam ciepło u dalibuw) i wyruszyła wcelu pozostania mendiadorem świata. Podejżenie mam że chodzi teszruwniesz o wcelu podlizania się do Obany.
Profesor niewyraził pogodzenia na tą desyzję. Profesorowa wygłosiła mowę o rzyłach, krwi, pnionierach amerykajskich i doczego zaprowadzą zatory.
Profesor pożucił swoje ciało w rzwiach i wykszyknoł asz się cała klatka zleciała że beńdzie bronił jej czcia jak Rajetan. Profesorowa wygłosiła mowę do całej klatki o pożuconych w rzwiach idejałach, o besprawnych pojmnikach, i że Polaki mają śpirzową pamnięć do chistori i śpirzowe muzgi pszes to i stego powodu. I jeszcze że ona profesorowa idzie ze rzywymi napszut ato obznacza że chwilowo do Awangistanu a czcie to ona sory ale ma wdupie.
Dodołu klatki jeszcze wygłaszała. Zbierałem profesora sprogu i słyszałem jak wykrzykiwała nazwiska Polek wielkiego formantu i żeby ich jeszcze wiencej zaludniło polityke: Klępa Beata, Wrubel Mażenia Dorota, Bergiel Reneta, Błokowiak Anita, Rokita Neli, Siroda Madlena, a potem jusz ścichneło bogdysz opuścila klatke zez waliską.
Profesor jest z durgoztany a ja zatraciłem rzycie osobowe.

poniedziałek, 1 lutego 2010

Nawet ładna kobjeta nieposzczyma złego chorystyrroru aco nawet to go zmoże. Jusz lepsza kiełbasa bo choć ma smak.

Sondziłem że spendze nockę jak człowiek po lucku. Ale nie. Na wysralce rozłorzył się profesor co udaje pszet małyżonką profesorową żoną że udał się na kąserwencje w sprawie bełinguw do miasta Munsien czyli Monchamium. Jatam niewyznaje oco chodzi z jego bierzoncym nałkostwem. Lecz podejżenie mam że nic. Czy go wywalili stej nałki czy Polska jes zasłaba w bełingach i nieczszeba tyle prosentuw muzguw? Czy morze za durzo Tefałen24 plus syrjale plus teledurnieje. Doś że ciengiem siedzi na domoswie. Anadokłatke naćciśnienie.
Profesorowa żona obglondneła lekramę o chlawebnym tuszczu co zamias na chlep czszeba do żyły i chłop porzyje że chocho. Takie masło lecz nie a raczej margeryna. A profesor obglondnoł Dode Grabjas z Tefałen24 co nakrakała a potem że spokojnej nocy. Wtęczas jusz zły chorysterror sie mu się ściek i profesorowa roskazała poczyniać wlefki z bemekolu. Co jes tuszcz lecz suszny lykramowany i zaczymuje ścieknienty chorysterror (żułty).
Profesor zrobił ucieczkę na moją wysralkę a ja na pompkowanym madrasu nobo jak nie ostompić choremu. Teras piszę żeby nie suchać co tam brzenczy że nie mam teleodbiornika, że jestem ciemnogrut, że będzie wichura oraz oberwanie śniegu, mrus, zabrak prondu, powuć w całym kraju i że durna baba uśmniecha i muwi że spokojnej nocy państwu się. To ide dam mu kiełbasy.

niedziela, 31 stycznia 2010

Mizera Paskalia natcionga

Napisała mi jedna że coz mojim na stanownieniem na kurtule czy że mi pszeszło. Ajusz wogle co ze zmiłowaniem wkierunku na barok. Jesto nieprawdziwym faktem spowodu żegdysz nic mi nie pszeszło. Zjąsku stym opisze co mam do napomyślenia o wydażeniu kurturalnym wsprawie barokowej.
Chodzi oco.
Mizeria Paskalia jes westibalem co sie dzieje w mieście Krakuw. Jak sama nazwa krakuw skazuje jes to naj wajżeńszy westibal baroku śwjata. Bogdysz jes tam sama kurtula, durzo gołembiuw, trompkaż w Radjo Numer Jeden prajmtajm i Gżegosz Turnał.
Nato musieli postawić plakat zamiawiadajoncy na cały świat zeby wiedział że jes to naj wajżeńszy westibal baroku świata. Pouznawali że poczszeba wczonsu. Bogdysz jedni muwią że to nuda. Nieznam lecz morze ktos ma takie zamjemanie.
Pomuwili z Robertem Wolajski co jes gwjazda ot modelek. Ot jednej to nawet i małyżonek. Ot tej Anieszki cojes mjejszy a co ona nie morze usiedzieć w medjach a napoczontku z Demonami w telez dyskach karjerowała. Robert Wolajski ma powage w obliczniu i szlik jak artysci mają i okuraly i jes pot spływem na Mela Gipsona i na pasje. Stej pasji pobił jednego łysego i mu zrobił zjeńcie. Żebym pomyślenie dostał że tak barok w mieście Krakuw maskaruje luckoś i jak coś to żeby oszczec. Powiem że niemam zapodobania na to zdnięńcie. Lecz pojadę i się pszekonam jaki oferunek muzyczny. Wtęczas napisze.

piątek, 29 stycznia 2010

Bigos dla dozorczynia a dla dalibuw chamburgery

Jak mię nareście śpik wzioł to pszyszet kurjer sie do bijać. Że sprawa niecierpionca zwłok co oznacza tarabanienie sie pszes cały parkig do bramy i nazat. Choć mruz zlerzał. Pszyznaje.
Zagżałem sobie cherbaty i tak bendę siedział. Jak jes zima z mrozem to sie złorupcom niechce pszełazić płotuw. Szpiegi szemysłowe to jusz wogle zawygodne. To roboty niema zbyt zawiele. Nielubie bycia kerownikiem zmniany bogdysz niemoge zezwalać na rozgżywanie się alkocholem pszes powładnych.
Profesorowa warjuje ze społecznością. Wdniu dzisiejszym wystompiła o nową skłatke. Pszemawjała pszy czszepaku, że jusz dosyć stym Awangistanem. Czszeba zebrać kasę i zapłacić komu czszeba. A czszeba dalibom. Bo że i naczej się nie zakojczy ta wojna nie i nie. Na dalibuw rada jes trudna bogdysz niechcą suchać. Jusz im ze sto razy muwił ich żarzontca niech oddają broń i adie. A oni że w dupie maja adie i żarzontce i biały dom wszyskich razem.
Noto teras czszeba ich umanić pieniondzami, kolarami dla rzony i morze jakiś samochut i że się niby że ich lubi i jusz po wojnie. Ale durzo poczszeba do skłatki.
Naszczeńście dozorczyń pszestał pić z rospaczy na zimę i wzioł się do ośnierzania. Stanoł na parkigu i zaras co to pomałał nogi. Tak myśmy musieli inny czyn powziońć a jes nim dostarczanie rzywności dozorczyniowi jak i ośnierzanie zglendem charkonogramu co ustanowił nowy sonsiat z dołu. Sprawy wagi śwjata muszą niestety lecz zaczekać.
Profesorowa wysłała do Awanginstanu mejla do dalibuw czego by chcieli.

środa, 20 stycznia 2010

Stwuszcie rezwłar maczuw

Jak Ewelina powruciła ot giganta to sie zrobiła wiencej pyskata i wymondżliwa. I pszyklina jak szewiec. Chociasz nasz szewiec niepszyklina wogle.
Zrobiła mi chwilową soduwe z muzgu. Że nieznajde kobiety spowodu bogdysz niejestem dospasowany. Że mam zbyt zamało metruw seksłalizmu a zbyt zadurzo metruw maczyzmu. Lecz że ona Ewelina zrobi mi styl.
Sie troche podałem nato spowodu że mniałem pszeminiente niewyszłe czszy rantki. Zinternetu zapoznane.
Ewelina muwi że niewychodze zna pszeciwka na spuczesną kobiete. Niewykazuje wraźliwności jak i spułkoczuwania. Stego pszyczynka mam sie na kobiete spuczesną pszyblirzyć. Ewelina usiadła roskrakiem na taburecie, sparła sie łokieciami na stole i rospoczeła roskazywanie.
Narpiew nakazała mi wyżucić spodnie z wenżowej skury. Że zazbytnio jadą wenżem i skurą. Niepoczułem jechania. Lecz morze spowodu tego maczyzmu. Spodnie skamuflowałem doniczką ot fiskusa. Pszet Eweliną.
Nastempnie muwi żeby pisać co jes dozrobienia.

DOZROBIENIA:
 • zakupić krem dla cery menskiej dojżewajoncej na twasz i inny pot oczy na wory
 • wydrzeć włosy z nosa
 • wydrzeć włosy z potpachuw
 • wydrzeć wlosy sklaty
 • wydrzeć włosy z noguw
 • wydrzeć stamtont nie bede wydzierał
 • wyżelaskować włosy na głowie i pszyjońć gżywkę sopadem na oczy. gżywke zakryć gumą
 • namuwić sie na solaris czszy razy na tydzień
 • niepakerować! namuwić się strenerem fajtnes
 • zakupić teleotbiornik w celu telewizji śniadaniowej
 • zakupić gżankownik i ciśniomiesz do kawy
 • zbyć foskwagena golfa
 • jak niestać na auto zakupić skutera
 • powiesić obrazek z Dejwidem Bekamem
 • paczszyć na Dejwida 10 minut do zaśnieńcia
 • użondzać spacery w centrumie chanlowym
 • suchać wiencej muzyki sklubowej
 • wywalić niebede wywalał
 • zakupić pszypasowany tiszyrt, pszypasowane dżińsy, pszypasowany pasek i trampki na poczontek
 • zakupywać w Markach
 • nakierować sie na sychologie
 • umawiać sie na plotki s kawą czy cherbatą skolegami czy kolerzankami
Jak sie skończyła kartka to Ewelina jeszcze mi opowiedziała że na tważy rosną pory i niemorzna nato dopuszczać lecz czszeba sie udać do pani kosmatyczki. Pszy tym morzna zaras zrobić paznokcie.
To jusz mjałem zadoś. Pogoniłem Eweline na obiat do matki.
Ubrałem sobie portki z doniczki i poszłem nałapać powieczsza. Naszło na mię zrozumnienie że dlaczemu niemam miłości rzycia.
Napotkałem innektłaliste ot Palłiny jak pszykładał sobie śniek do lima pot sklepem. Pszyszło mi do umyślenia rzeby zabrać go na piwo. Lecz naco innektłaliście drugie limo?
Poczszeba durzo wraźliwności żeby wyjść zna pszeciwka na spuczesną kobietę.poniedziałek, 18 stycznia 2010

Chumanitarys

Wydażają sie rużne sprawy małej lub cieńszkiej wagi. Profesorowa powołała akcje zapomogi dla Chaiti i pszes łiked mieliśmy wystempy na ulicy jak i zbiurke finansową. Bizmesmenowa komurkowa z listystowała swoje latowe suknie. Zapowiedziała rosbuduwke garneroby i zakup zimowych strojuw na okazje. Płakała troche spowodu spatku wartości, że najwiencej za suknie dała Rospur Edyta z drugiego podwurka, a bylo to szterdzieści pieńć złotych. Profesorowa miała sprawe w renkach i muwiła durzymi słowami o celu. Wtęczas bizmesmenowa poczuła sie ksienrzną Di i ozyskała dume we fuczsze.
Nowy sonsiat podbił rekort pszysiaduw w mniejscu publicznym. Wensiorkowa otdała na cel po zydlu ot każdego kila proszku Chajzera a także po zydlu od każdych osiem rolek.
Sebek wykonał taniec brejdens w zaspie ze śniegu. Ewelina zaśpiewała beskapella Widziałam anioła cierń. Małe ot Czarnieckich zerzarli całe ciastka co babka napiekła na szpszedanie.
Jeszcze był sukces że profesor wyszet sdomoswa. Anawet co to chodził stacą. Bogdysz ostatnio niewybywał. Cosie o bawjałem stał sie wyzwawcą Tefałen24. Ślepi w teleotbiornik jak pszeklenty i co chwila leci ośnierzać parapet mniotełką przez luwcik. W jednym mniejscu nie ośnierza żeby muk mieżyć poziom dopadu zobawy pszet klenską rzywiołu. Zakupił ciepłe opony. Choć nieposiada pojazdu prucz roweru we wuskowni. Opkreńcił rury starymi szmatami żeby niezamarźli. Zamuwił na alegrze obuwie pełne mębran na wypadek wyjścia sdomoswa. Lecz nie wychodził ot świont.
Oceniam dobże łikęd spowoduw światowych.
Z mojich powoduw oceniam go na niezadobże. Morze o tym napisze jak powruce bo teras mam ruch na monitorniku.

Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...