O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

czwartek, 6 lutego 2014

I mniej tu z babą placek.

Wywrut dogury nogami o czszysta pińdziesion stopni na grus. No tak, to nie pszychwałki. Na pisze krutko:
Bizmesmen wzioł się i zawinoł do Filandji na szkolenia grubych ryp pośrut bizmesmenuw komurkowych. Nie poczszebujonc pszy tym chudego ślecia kerowcy jak moja osoba. We Filandji mają kerowcuw na kopki, to co że pijoncych. Jakgdy ma rzyciową szanse pszet sobą toco sie beńdzie obglondał na kerowce. Limuzyne jusz ot dał i muwi nie marw się Boraks, wrucę za mniesionc luptesz czszy to znowusz mię pan powieziesz tu i tu i do Zopot i to beńdzie ot podziewjalniejsza robota bogdysz ja bende warzniejszy w komurkach jak jestem teras.
I tak z dnia na dziej. Dał mnie troche ot prawy, ale co ja teras na besrobociu? I znowusz szukaj? W karzdym bołć razie pojechał, tyle co na lodnisko dał sie powieść.

Dwa dni otpoczywałem we spokoju a na czszeci przychodzi mnie stukać do dżwi bizmesmenowa z drugą taką samą tylko troche młodziejszą i trochę chudziejszą. I muwi to moja siosra ze Lublinia, ponieszka teras ze ną jak małyrzonek wyjechany, arzebym nie oczczuwała nostangji. Oras że upjekła dla mię placek dla zaznajomkowjenia bogdysz ot wjelu lat pozostaje panienką a z resztą mnie tesz mus być smudno jak porzegnołem takiego wybidnego pracozdawce. Potym bizmesmenowa ucieknoła się, noto zaprosiłem tą siosrę na kawę. Cherudytka jestem, muwi nieśmniało i wycionga rończkę. Jak jusz dałem kawe, to pszeminoła jej nieśmniałoś, a co na wet to mniala drutnoś we uczszymaniu gemby na kutkę. No zaprawdę gadała jak odwiedzona, a że mam kotka, kociuńka, titititi puchatku, ale że ona ze źwieżont to tylko psy uwarza, bogdysz są za człowiekiem, a insze to tylko za swoim paczszą, dajmy na to koty, samoludne jak ludzie. Potym muwi, że pszyjene mam mnieszkanko, takie milutkie, takie pszydulne, takie ciaśniutkie, że asz drutno się poruszyć wtą czy wtą. Jakbyś tak na ten pszykłat, muwi, zechciał sie ze kimś zawionzać noto chyba rozwagiwałeś wieńksze apartmonty? Szwagier chyba ci płaci jak nalerzy się, jak słyszałam, muwi. Potym muwiła, żeisz miłuje lidyraturę ze całego serca i całej duszy swojej i czy ja tesz tak lidyraturę miłuję, i że czy ja słyszałem, że isz w domu kurtuly na Dworcowej otbeńdzie się spodkanie artołskie ze wjelkiej sławy pisiażem znawcem duszy i ciała kobjety, panem Głodzimnierzem Zwutem. I co za szczejście, że akurad ona tutej pszybyła na taką pszypotkaną okolicznoś. W tę czas, a było to w sama porę, pszyszedła Ewelina wołać ciotkę Cherudytkę na objat.

Się pokazało, że wszyskie bapki ot nas są kąpletnie oszalone za tym panem Zwutem. Niustyna powiedziała, żeisz ma jego wszyskie dwadzieścia pieńć pozycji, profesorowa że isz to isna gwjazda telewizji śmiadaniowej, a Wensiorkowa ot zaras poleciała umawjać się do wryzjera. Wszyskie jak jeden monsz polejciały na te spotkanie. I potym załorzyły Klup Dam i Ich Pozycji do Czytania i powjedziały, że bendą czytać i rosmnieniać się zdaniami. A na poczontek Pani Browary, co jes karzdej kobjecie chodź troche blizka. Tylkorze co, to nie mają lokalu na te mytyngi rektularne. 

W tę czas mię oślniło. Podenajmne bizmesmenowej lokal na mytyngi, a sam Chajke do transponderka i do Chorche Raula do Bieszczaduw. Pisał, że sam siedzi, a owce zankniente na czas zimowy, noto jak kedyś wyruszę. Ajak mie bizmesmen da znak ze zamoża no to morze powruce.
Pszyda mie się otpocznieńcie ot internedu teknologi, mniasta, jazgotu oras jakiś Cherudytek co mię teras bendą rzenić siłą.
Odezwię się za jakeś mniesionce. No chybarze czasem ze Chotspoda, jak znajde we Lutowiskach. Bogdysz u Chorche Raula to gusza i nic wiencej. Prucz luckej rozmuwki i luckiego pomilczenia.sobota, 1 lutego 2014

Powracam do kącertuw w kuchni po optarciu się o buty tego śwjata.

Jusz po karjeże i wszysko pszekreślone grubymi krezkami. Zaras zawjesze na to milczoncą zasłońkę lecz napszut opowiem że czemu i na jaką pszyczynę jak jusz pisałem że w chodzimy w szołbizmes.

Jasmin pszychodził i pszychodził i nas żagrzewał. Dla Chajki pszynosił pszysmaki z delikatesikuw pażdety, dla mię słowa o niedorobjonych dyjamętach oras o szykujoncej sie trasie po Estojskim Kraju. We wtorek tesz pszyszet. Prubowaliśmy prube a ten muwił o swojim twardym rzyciu kursora śrut pjaskuw Chałupuw oras od mentuw Zadoki Gdańskiej oras o mnientkiej natuże wraźliwca. Muwił o czszech tomach wierszem co wybublikował w andegrandzie podziemnym za zarobione latem śrut pjaskuw Chałupuw oras od mentuw Zadoki Gdańskiej twarde piniondze. Pierszy "Rzycie jak pomarajcz", drugi "Rzycie jak skurka z bananuw", czszeci i dymny "Rzycie w otbycie". Wszyskie nagrodzone brawami andegrandu podziemnego, wszyskie. A tesz ruwniesz uznaniem i szacunkiem Borzeny Szałoposkiej co jej zadekatyzował te tomy, bogdysz jes nie tylko boginią seksłalną wszyskich Polakuw i narodu Polskiego ale tesz jego osobistą Matką Boską Szałoposką i się do jej modli oras jej dekatyzuje. W końcu sie zameńczył ot tego muwienia i chciał iść lecz się pokazało że Chajka nie szczymała tej wymowy i tą razą nalała jemu do butuw. Tak jusz posondzałem żeisz ona jego nieuwarza. 
Za to źle posondziłem jego wraźliwoś, ktura nie zniosła naszczania do butuw ot Gargamegildo Senja za tyle tysioncy zarobionych latem śrut pjaskuw Chałupuw oras od mentuw Zadoki Gdańskiej. Poleciał na bosaka we ściekłym widzie prostą drogą do swego kąwersatora butuw za tyle tysioncy i jego asysdontki co robi butom kosmetyke ras na tydziej. Powjedzieli mu, że isz ani kawaleczek sie nie ostał, kocia szczyna wszeńdzie i tylko na wyżutkę, nie ma rady.
W tęczas oszalał. Owśaczczył że oto wyżuca nas na zbyte pyski ze swojej stajni kuźni talętuw, że niech ja się dobże zastanowje na reszte rzycia skim pszestaję, że on nie uznawa takich guwjannych kotskich ras jak dachuwkowe, że on osobisoście uwarza tylko swojego maj kuna i mnie tesz doradza wienksze szlachedzwo pszy wyborach rzyciowych, żebym rozwarzył swoje kroki karjerowe na pszyszłoś bogdysz albo sztuka, albo pszysiadanie na lałże w limuzynie bizmesmena.
Niewjem na co mnie jego kuna. Chajki nie otdam za nic jak mię ras nałenczką nakryła.Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...