O mię

Moje zdjęcie
To muj blok, wktórym zwracam się mocniej na kulturę. Chodzi o sztukę co mię zrusza. Morze chodzić o to co mię w nerwia czasem. Czensto. Czasem. O zwyczajnym życiu tesz będe pisał jeśli mię skłoni co dzienność. Gdysz je cenię.

środa, 16 października 2013

Ruwnoś wchorobje.

Ot tego wiruska ospowego zachorzyła cała klatka i karzdy mniał ato pupaśca, ato ospe wieczną jak Lech Ejcz Dżej, ato opryszkę, bynamjej. Lecz niedało się w spokojności wy dobrzywać. Niustyna dostompiła awonsu w robocie na trenerkę ruwności i trenuje karzdego w urzondzie mniasta, arzeby się nie wywyszał ani nie poniszszał, oras że siusiak i cipka to jedno i to samo i jeszcze durzo tej nałuki jest co na wet bym nie wjedział, ani nie wymyślunkował poczczas całej nocy sąnambulicznej. Tylkorze się dowjedziałem. Bogdysz Niustyna ze swojim pupaścem żarzondziła warszdaty ruwnościowe na klacce dla wszyskich chorych co siedzą po chałupach na el czterych.
Bym nie szet ale wszyskich wpakowała do mojego domoswa. Sondziłem żeisz niedawa się ot dychać pszez dwudlenekwengla lecz co to okazywa się żeisz się dawa. Warszdaty byli o ruwności w trambaju dla opcierakuw oras eskibinocnikuw. Niustyna durzo tumaczyła, cały wykłat. Asz mniały być scenki podglondowe wparach. I najpszut dymonstrancja za pszy pomocy nowego sonsiata sdołu. Niustyna udała pasarzyrkę trambajową czszymajoncą się uchwytu do niepszewracania się na zakrentach, a nowy sonsiat zdołu był za opcieraka. Co potchodzi i sie opciera czejścią ciała ponirzej paska do jej jakiś czejści. Nato Niustyna udawajonca pasarzyrkę udała obłużenie, że co mię tutaj, co mię smyra, co mię napjera, zboczeniec zboczony. Nato sonsiat sdołu udawajoncy opcieraka, proszę paniom, proszę mię nie poniszszać bogdysz domagam się poszanowania mojej osybowości zeksłalnej, proszę o zmorzliwjenie mojej osobje rełalizacji mojej wyraźności fiżycznej oras emocnonalnej, nie karzdy ciupcia jak pani pod pieżyną, niektuży lubią ciupnąć wspodnie w trambaju za pomocą obtarcia się o drugiego człowjeka. Potym mnieliśmy się dobrać wpary lecz katyketka zemdlała na podłogę i się rozeszli.


Brak komentarzy:

Jak uznajesz nowy wyglont mojego Bloka?

Polup Bloka na Fejzbuku. Jak zechcesz.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...